ISO 27001 compliant – korrekt og sikker håndtering af data

ISO 27001 er en international standard, der dokumenterer og garanterer informationssikkerheden for dig som kunde hos os. Standarden specificerer en række best practices og sikkerhedskontroller efter de retningslinjer, der er specificeret i ISO 27001.

Korrekt og sikker håndtering af information har altid været højt prioriteret af såvel vores kunder som os selv. Derfor følger vi også en international standard, der garanterer vores kunder, at vi beskytter informationer og har en veletableret informationssikkerhedsstruktur.

Grundlaget for denne certificering er udvikling og gennemførelse af et omfattende sikkerhedsprogram, der omfatter udvikling og implementering af et informationssikkerhedsledelsessystem (ISMS), der definerer, hvordan It-afdelingen håndterer sikkerhed.

At vi følger ISO 27001 er din sikkerhed for, at det, vi leverer, lever op til en række bestemte kriterier, og at en række auditører løbende verificerer, at sikkerhedsniveauet følger den internationale ISO-standard.

ISAE 3402 certificering – din garanti for at vi lever op til kravene

ISAE 3402 er en professionel gennemgang af vores procedurer, der populært sagt giver dig sikkerhed for at det vi siger vi leverer, er også det vi faktisk leverer.

Kontrollen gennemføres af en uafhængig statsautoriseret revisor, der sikrer at vores procedurer og kontroller lever op til de krav om IT-sikkerhed og kvalitet som vi har angivet, at de lever op til.

Denne kontrol gennemføres hvert år og resulterer i en revisionserklæring. Erklæringen fremsendes hvert år til vores kunder og kan sendes på forlangende.